نخستین مرکز حمایت های روانی و اجتماعی دختران در یزد راه اندازی شداین مرکز با هدف توانمندسازی دختران در معرض آسیب های اجتماعی به همراه خانواده آنها، شناسایی دختران در معرض ناهنجاری های اجتماعی، بازگرداندن آنها به کانون گرم خانواده و کمک به ارتقاء سطح زندگی دختران در معرض آسیب ، راه اندازی شده است.
گروه هدف در این مرکز دختران در معرض آسیب های اجتماعی بالای 12 سال است که این مرکز روزانه توسط مراکز غیردولتی خدمات تخصصی رایگان شامل مددکاری اجتماعی، روان شناسی و مشاوره را برای توانمندسازی افراد ارائه خواهد داد.
در استان یزد یک مرکز شبانه روزی خانه سلامت هم از سال 81 به دختران و زنان در معرض آسیب های اجتماعی خدمات مختلف ارائه می دهد.
انوشیروان محسنی بندپی امروز پس از ورود به یزد از طرح زوج های جوان در آستانه زندگی مشترک بازدید کرد.
تجلیل از معلولان موفق بهزیستی ، مجریان طرح آموزش زوج های جوان در آستانه زندگی مشترک و نشست خبری با اصحاب رسانه از جمله دیگر برنامه محسنی بندپی در یزد است.
استان یزد یک میلیون و 138 هزار نفر جمعیت دارد.
2088/ 2047/ خبرنگار: کبری دانشی ** انتشار: عباسقلی اشکورجیریانتهای پیام /*