نشست گاز، موجب انفجار در واحد مسکونی در شهر بهمن آباده شدصفایی، پنجشنبه به ایرنا اظهار داشت: این حادثه تلفات جانی نداشت اما موجب شکسته شدن در و شیشه های این واحد مسکونی شد.
وی، از مردم درخواست نکات ایمنی را در استفاده از وسائل گاز سوز رعایت کنند تا از بروز چنین اتفاق‌هایی جلوگیری شود.
شهرستان آباده در فاصله 274 کیلومتری شمال شیراز واقع شده است.
6118
خبرنگار: سعادتانتهای پیام /*