واکنش شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان رضوی به انتشار یک کلیپبه گزارش روز دوشنبه روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی، گزارشی از طریق مدیر جایگاه 153 (دلاوران) مبنی بر احتمال آلودگی فرآورده های این جایگاه واصل گردید که بلافاصله تیم های کنترل کیفیت و سرویس های صنعتی این شرکت در محل حاضر و نسبت به توقف فروش و اصلاح فرآورده موجود اقدام کردند.
پیام مزبور می افزاید: مقرر گردید هزینه های تحمیل شده برابر با فاکتور تعمیرگاه مجاز و هماهنگی پاسگاه نیروی انتظامی مربوطه توسط مدیر جایگاه پرداخت گردد.
در ادامه این پیام آمده است: با حضور گروه اعزامی پس از انجام اقدامات اصلاحی فرآورده بنزین یورو چهار برای عرضه به جایگاه مزبور ارسال شد و جایگاه دوباره در مسیر خدمت رسانی قرار گرفت.
براساس این پیام، دلایل ایجاد مشکل و عمدی یا سهوی بودن آن توسط کارشناسان این شرکت تحت بررسی است و در کمیته تخلفات این شرکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخورد انضباطی با جایگاه به عمل خواهد آمد.
امروز کلیپی در فضای مجازی مبنی بر مخلوط شدن آب و بنزین در جایگاه توزیع بنزین میدان دلاوران بولوار پیروزی مشهد و خراب شدن تعدادی از خودروها منتشر شد.
7507 / 6053انتهای پیام /*