وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد لارستان فارس شدبه گزارش ایرنا، ربیعی در ادامه سفر خود همچنین حضور در شهرستان لامرد از منطقه ویژه انرژی بر این شهرستان بازدید خواهد کرد.
شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان های لامرد و مُهر، شرکت در آیین ارتقای درمانگاه تامین اجتماعی لامرد به پلی کلینیک و شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی شعبه تامین اجتماعی شهرستان مُهر از دیگر برنامه های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به شهرستان های جنوبی استان فارس است.
شهرستان های لارستان، لامرد و مُهر به ترتیب در 337 کیلومتری، 374 کیلومتری و 332 کیلومتری جنوب شیراز واقع شده اند.
6122 /1876انتهای پیام /*