ویدئو / نوای چنگ ایرانی در گوش و جانِ مخاطب جهانی

ویدئو / نوای چنگ ایرانی در گوش و جانِ مخاطب جهانی

ایران سرزمین چنگ‌هاست و صاحب ۲۵ نوع ساز چنگ در طول شش هزار سال تاریخ بوده است. بنابراین وقتی از چنگ ایرانی حرف می‌زنیم، باید بدانیم از کدام دوره زمانی و کدام منطقه سخن می‌گوییم. سیف‌الله شکری – پژوهشگر، سازنده و احیاکننده سازهای قدیمی ایرانی – که در قزوین مشغول فعالیت است، درباره چنگ ایرانی توضیح می‌دهد و با یکی از سازهای خود، قطعاتی را برای مخاطبان ایسنا می‌نوازد.

تصویربردار: اسماعیل گلرخ، اعظم داداشی / تدوینگر: اسماعیل گلرخ