کاریکاتور /زندگی‌ زیر سایه سختی های کرونا

احمدی خرم که در این اثر از زاویه دیگری به مقوله کرونا پرداخته ادامه می دهد: “حدود یک سال است بیماری کرونا بین‌ ما حضور دارد و طبعا تاثیرات تلخ و عمیق زیادی روی زندگی بشر داشته است. این تاثیرات به نوعی سبک زندگی ما را تحت الشعاع خود قرار داده و این کار به نوعی شرح حال زندگی بشر امروز در با همزیستی با کروناست، مقاومت و ایستادگی در برابر تلخی های کرونا و تلاش برای حرکت و جریان زندگی با تمام زیبایی هایی که در دل آن نهفته است.”


وی اضافه کرد: “در عین حال امید و ایستادگی و مقاومت در برای تلخی های کرونا و تلاش برای حرکت زندگی با تمام زیبایی هایی که در دل دارد محور این کارتون است. این اثر به نوعی شرح حال زندگی بشر امروز در کنار زندگی مسالمت آمیز با کروناست.”چ


انتهای پیام