کاریکاتور/ کادر درمان در برابر کرونا

احمدی خرم ادامه می دهد: “در این کاریکاتور همّت پزشکان و پرستاران در غلیه بر بیماری کرونا به شکلی ساده به تصویر کشیده شده و لبخندی که بر لبان این پزشک نقش بسته نشان از عزم راسخ تمام پزشکان در مبارزه و کنترل بیماری کرونا دارد و به نوعی تقدیری است از تلاش همه کسانی که در مسیر نابودی این ویروس تلاش می کنند.”انتهای پیام