کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد رسمی دانشگاه صنعتی بیرجند افتتاح شدبه گزارش ایرنا رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند روز جمعه در این آیین گفت: این پروژه در زمینی به مساحت یکهزار و 370 مترمربع و اعتبار 24 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
ناصر مهرشاد افزود: از مجموع مبلغ هزینه شده، 11 میلیارد ریال از محل اعتبارات اختصاصی دانشگاه و 13 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تامین شده است.
وی بیان کرد: برای تکمیل از پروژه چهار میلیارد ریال دیگر نیاز است که از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه با منابع دیگر از جمله مشارکت افراد خیر تامین و هزینه خواهد شد.
وی یادآور شد: داده هایی که در هر کشور تولید می شود یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور و استان است و داده های تولید شده اگر ثبت و به بهره برداری لازم برسد برای هر کشور و استانی ثروت آفرین خواهند بود.
به گزارش ایرنا همزمان با دهه فجر امسال یکهزار و 19 پروژه عمرانی در استان خراسان جنوبی افتتاح می شود که 333 پروژه شهری و 686 پروژه روستایی است.
همچنین در ایام دهه فجر عملیات اجرایی 60 پروژه شامل 21 پروژه شهری و 39 پروژه روستایی با پیش بینی اعتبار 918 میلیارد ریال آغاز می شود.
در مجموع برای پروژه های آماده افتتاح در دهه فجر امسال، 3 هزار و 951 میلیارد ریال هزینه شده است که با افتتاح این پروژه ها، 673 هزار و 557 خانوار بهره مند و برای 2 هزار و 149 نفر نیز اشتغال ایجاد می شود.
پنج طرح عمرانی امروز (جمعه) با حضور استاندار خراسان جنوبی در بیرجند افتتاح یا کلنگ زنی شد.
سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan و کانال تلگرام: irnabirjand@
7557*3028
خبرنگار: رقیه محمدی * انتشار: رسول محمدحسنیانتهای پیام /*


کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد رسمی دانشگاه صنعتی بیرجند افتتاح شدبه گزارش ایرنا رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند روز جمعه در این آیین گفت: این پروژه در زمینی به مساحت یکهزار و 370 مترمربع و اعتبار 24 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
ناصر مهرشاد افزود: از مجموع مبلغ هزینه شده، 11 میلیارد ریال از محل اعتبارات اختصاصی دانشگاه و 13 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تامین شده است.
وی بیان کرد: برای تکمیل از پروژه چهار میلیارد ریال دیگر نیاز است که از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه با منابع دیگر از جمله مشارکت افراد خیر تامین و هزینه خواهد شد.
وی یادآور شد: داده هایی که در هر کشور تولید می شود یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور و استان است و داده های تولید شده اگر ثبت و به بهره برداری لازم برسد برای هر کشور و استانی ثروت آفرین خواهند بود.
به گزارش ایرنا همزمان با دهه فجر امسال یکهزار و 19 پروژه عمرانی در استان خراسان جنوبی افتتاح می شود که 333 پروژه شهری و 686 پروژه روستایی است.
همچنین در ایام دهه فجر عملیات اجرایی 60 پروژه شامل 21 پروژه شهری و 39 پروژه روستایی با پیش بینی اعتبار 918 میلیارد ریال آغاز می شود.
در مجموع برای پروژه های آماده افتتاح در دهه فجر امسال، 3 هزار و 951 میلیارد ریال هزینه شده است که با افتتاح این پروژه ها، 673 هزار و 557 خانوار بهره مند و برای 2 هزار و 149 نفر نیز اشتغال ایجاد می شود.
پنج طرح عمرانی امروز (جمعه) با حضور استاندار خراسان جنوبی در بیرجند افتتاح یا کلنگ زنی شد.
سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan و کانال تلگرام: irnabirjand@
7557*3028
خبرنگار: رقیه محمدی * انتشار: رسول محمدحسنیانتهای پیام /*