یک جامعه شناس: امید، بازتاب ارزش های اخلاقی رایج در جامعه استبه گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا مدنی روز دوشنبه در نخستین همایش علمی امید اجتماعی در ایران که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با تاکید بر اینکه امید، آرمان نیست افزود: محتوای امید از جایگاه بالایی به این دلیل اینکه مردم با تکیه بر آن تلاش می کنند به وضعیت مطلوب برسند و مسیر خود را روشن کنند.
وی تصریح کرد: امید یک مفهوم انسانی است که نگاه به آینده دارد و وضعیت مطلوب تر را ترسیم می‌کند.
مدنی به اهمیت نهادهای اجتماعی در تقویت امید در جامعه اشاره کرد و گفت: نهادهای اجتماعی بسیار مهم هستند چرا که افراد را به سمت هدف سوق می دهند و انگیزه ها را تقویت می کنند؛ به عنوان مثال، خانواده یکی از این نهادهای تاثیرگذار در این زمینه محسوب می شود.
مدنی ادامه داد: امید اجتماعی محصول امید جمعی در درون جامعه است که به این ترتیب مردم خواسته ها و نظرات خود را به اشتراک می گذارند تا جامعه به امید جمعی برسد.

** یک روانشناس: خودشیفتگی در فرهنگ و آموزش ما موج می زند
روانشناس و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که چرا ما خود شیفته هستیم؟ چرا دروغ می گوییم که ما بهترین هستیم؟ و چرا گاهی مشکلات را انکار می کنیم، گفت: خودشفیتگی در فرهنگ و آموزش ما موج می زند.
آزاد فلاح با بیان این که ما باید چیزی را که با فرهنگ و تربیت ما سازگار است نهادینه کنیم و جرات داشته باشیم که نقص ها و ناکامی های خود را بیان کنیم، تاکید کرد: همراهی و همدلی همه مردم رمز موفقیت و پیروزی است.
این روانشناس افزود: متاسفانه در جامعه خود شیفته همیشه مهتری و برتری با پشت سر گذاشتن دیگران است که در جامعه ما این امر نمایان است.
وی تاکید کرد: در یک جامعه ناایمن که در فرهنگ ما نیز بروز پیدا کرده است خودشیفتگی این است که فرد فقط خودش را ببینند و مهم نیست که چقدر به دیگران آسیب برساند وعلاقه اجتماعی در کشورمان در رده‌های پایین‌تر قرار دارد به این دلیل که به عینه در خیابان می‌بینیم که خودشیفتگی در فرهنگ و آموزش ما موج می زند.
این روانشناس تصریح کرد: یکی از نقص های ما این است که شهامت مبارزه با ناکامی را نداریم.
وی ادامه داد: در جامعه ای که علاقه اجتماعی وجود دارد تعصب ارزش ها وجود ندارد و دیدگاه رقیب مورد ارزش قرار می‌گیرد و فرد در جهت بهزیستی جمعی حرکت می کنند حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی برای تمام عناصر دنیا و نه تنها ابرای نسان‌ها.
وی تاکید کرد :خانواده، جامعه ،مدرسه، سیاست ،هنجارها و حتی رسانه شکل دهنده علاقه اجتماعی هستند و پایگاه‌های اجتماعی هم در این نهادها نمود پیدا می کند.
آِزاد فلاح تصریح کرد: نمی‌گذاریم که فرزندانمان کمبودها را تجربه کنند و متاسفانه این فرهنگ در آموزش ما هم نیز وجود دارند مثل اینکه استرس درس خواندن را به بچه ها وارد می کنیم و آموزش ما چیزی نیست که بیان می کنیم و با علاقه اجتماعی ما در تضاد است.
وی تاکیدکرد: چطور می‌شود از این سیستم آموزشی علاقه اجتماعی را انتظار داشت.
به گزارش ایرنا، نخستین همایش علمی امید اجتماعی در ایران هفتم و هشتم اسفندماه با حضور صاحب نظران، اندیشمندان و پژوهشگران اجتماعی و همکاری 21 نهاد معتبر علمی و مدنی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.
مفهوم شناسی امید اجتماعی، نمود اجتماعی امید، ضرورت فلسفی و امکان احیای امید، گفتمان های امید در شبکه های اجتماعی، وضعیت سنجی امید اجتماعی در بین استان های کشور، سیاست امید در اجتماع، مردم سالاری و امید اجتماعی از جمله موضوعاتی است که در روز اول برگزاری همایش به آنها پرداخته می شود.
بیم ها و امیدهای انسان معاصر، مساله امید در ایران، راهکارهای سیاسی ارتقای امید اجتماعی، جنبش های اجتماعی و دیالکتیک امید و ناامیدی، تضمین حقوق شهروندی در نظام سیاسی شهروندمدار و تثبیت مولفه های رفاه و امید اجتماعی، مسئولیت جامعه شناسی تاریخی ایران و امید اجتماعی، محیط زیست و امید اجتماعی، تحلیل امید اجتماعی بازنشستگان و سالمندان ایرانی نیز موضوعاتی است که در روز دوم برگزاری همایش مورد بررسی قرار می گیرد.
براساس این گزارش، مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دوران سازندگی و اصلاحات و رئیس موسسه رحمان، رئیس همایش امید اجتماعی و هادی خانیکی دبیر علمی این همایش است.
شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، غلامرضا غفاری معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در این همایش درباره امید اجتماعی سخن می گویند.
همچنین استادان و صاحبنظران برجسته علوم اجتماعی از جمله حمیدرضا جلایی پور، سارا شریعتی، مصطفی ملکیان، سعید مدنی، پرویز آزادفلاح، رحیم نوبهار، مقصود فراستخواه، محمدرضا جوادی یگانه، حسین سراج زاده و نعمت الله فاضلی آراء و نظرات خود درباره امید اجتماعی و راه های بهبود و ارتقای آن در جامعه ایران را مطرح می کنند.
اجتمام**2181*1724*
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaejانتهای پیام /*