206 دستگاه موتور سیکلت متخلف در کرج توقیف شدسرهنگ حسنعلی فیروزخواه روز سه شنبه درگفت وگو باخبرنگارایرناافزود: ازمجموع این تخلفات 12 فقره موتوسیلکت سرقتی کشف شده است.
وی اضافه کرد: این طرح به منظور برخورد با وسیله نقلیه متخلف و کاهش وقوعات سرقت درنقاط آلوده کلانشهر کرج به صورت روزانه اجراشده است.
وی خاطرنشان کردکه تمام تلاش پلیس ارتقای امنیت اجتماعی و فراهم کردن آسایس و آرامش شهروندان است و چنانچه موارد مشکوکی مشاهده شد موارد را ازطریق 110 سریعا اطلاع دهند.
فیروزخواه افزود: طرح ارتقای امنیت اجتماعی درشهرستان کرج باجدیت کامل اجرایی است و تاحصول اهداف پیش بینی شده پلیس همچنان ادامه دارد.
2098/1535انتهای پیام /*