3هکتار زمین برای ساخت مسکن به یک روستا درمانه وسملقان واگذار شدمحمد فرامرز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: این اراضی توسط منابع طبیعی و آبخیزداری مانه و سملقان به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واگذار و اسناد آن تنظیم و تحویل متقاضیان شده است.
وی با بیان اینکه تهیه طرح تفکیکی و واگذاری آن در روستای بربرقلعه، تاثیرات بسیار خوبی بر بهبود کیفیت زندگی افراد داشته است و باعث توسعه کالبدی روستا شده است گفت: پروژه منارید با سیاست های تسهیلات محیط زیست جهانی، در چهار محور آب های بین المللی، تغییرات آب و هوایی، حفاظت از تنوع زیستی و تخریب سرزمین انجام می شود.
فرامرز افزود: این پروژه تجارب ارزشمندی برای ترویج مدیریت جامع منابع طبیعی در مناطق خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که دچار تخریب سرزمین و از بین رفتن خدمات زیست بوم است، ارائه می دهد.
طرح بین المللی منارید(MENARID) در چارچوب برنامه توسعه پایدار و یکپارچه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در هفت کشور اردن، الجزایر، ایران، تونس، مراکش، مصر و یمن اجرا می شود.
خراسان شمالی افزون بر 2 میلیون و 33هزار هکتار عرصه طبیعی دارد.
7186/3007/6042انتهای پیام /*