4 هزار کودک در آذربایجان غربی علیه فلج اطفال واکسینه می شوندرسول انتظار مهدی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام مخاطبان این طرح، افزود: مهاجران خارجی، خانوارهای ساکن در کلنی ها و محل تجمع عمده مهاجران خارجی، نقاطی که به تشخیص معاونت بهداشتی پوشش’OPV3′ کمتر از 95 درصد دارد، مناطق تحت پوشش تیم های سیار و کودکان زیر پنج سال مقیم در زندان به همراه مادرانشان باید این واکسن را دریافت کنند.
وی با اشاره به اجرای این طرح در 2 نوبت با فاصله یکماه، اضافه کرد: نوبت دوم این طرح نیز از 22 تا 24 اردیبهشت سال جاری عملیاتی می شود.
وی با اشاره به اجرای این طرح به توصیه سازمان بهداشت جهانی و در راستای تداوم وضعیت عاری از ‘پولیو’، اظهار کرد: مخاطبان این طرح با حضور خانه به خانه کارکنان بهداشتی استان این واکسن را دریافت می کنند.
به گزارش ایرنا با توجه به همجواری جمهوری اسلامی ایران با 2 کشور پولیو آندمیک در مرزهای شرقی (افغانستان و پاکستان)، در هر زمان خطر بازگشت مجدد بیماری فلج اطفال به کشور وجود دارد و این واکسیناسیون نیز به همین علت انجام می شود. فلج اطفال که تا پیش از واکسیناسیون سراسری، سالانه به هزاران نفر از کودکان در ایران حمله می کرد در 2 دهه گذشته ریشه کن شده است ولی به علت وجود این بیماری در برخی از کشورهای همسایه، امکان عود آن در کشور نیز وجود دارد.
2093/3072انتهای پیام /*