5 واحد قالیشویی آلاینده در شهرستان ری پلمب شدزهره عبادتی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تجهیز قالیشویی ها به سیستم فاضلاب را یکی از مهمترین ملزومات زیست محیطی عنوان کرد و افزود: 32 واحد قالیشویی مجاز در سطح این شهرستان فعال است که از این تعداد 13 واحد دارای سیستم فاضلاب، هفت واحد در حال ساخت این سیستم و 10 واحد فاقد تصفیه خانه نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه از پنج واحد قالیشویی پلمب شده برای 2 واحد آنها حکم محکومیت صادر شده است، عنوان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری به دنبال ساماندهی زیست محیطی واحدهای قالیشویی مستقر در سطح این شهرستان بطور مستمر نسبت به شناسایی ، پایش و معرفی متخلفان به مراجع قضایی اقدام می نماید.
عبادتی اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون تعداد 25 واحد قالیشویی مستقر در حوزه این شهرستان نسبت به نصب سیستم تصفیه فاضلاب اقدام نموده و تعدادی نیز متعهد به ارائه قرارداد نسبت به نصب سیستم تصفیه فاضلاب شده اند.
وی عنوان کرد: از واحدهای قالیشویی که سیستم تصفیه فاضلاب آنها به بهره برداری رسیده و یا در دست احداث است نیز بصورت دوره ای توسط کارشناسان این اداره بازدید می شود.
وی با بیان اینکه شهرستان ری در حال حاضر با مشکل کم آبی مواجهه است، تصریح کرد: مدیریت فاضلاب واحدهای صنعتی و صنفی و بازچرخانی این فاضلاب ها پس از تصفیه به فرآیند تولید می تواند گام موثری در حل این مشکل و رفع معضلات زیست محیطی ناشی از این فاضلاب ها باشد.
3218/6003انتهای پیام /*